Dotacja do miodarek – jak uzyskać dotację do sprzętu

Każda osoba prowadząca pasiekę musi na bieżąco zaopatrzać się w różnego rodzaju sprzęty i urządzenia, które są niezbędne do poprawy efektywności pracy. Jednym z nich jest miodarka, która umożliwia odwirowanie czystego miodu z ramek. Niestety nie jest ona najtańszym urządzeniem, dlatego wielu pszczelarzy zastanawia się, jak zaoszczędzić na jej zakupie. Odpowiedzią może być skorzystanie z programów pomocy, które skupiają się wokół wsparcia dla osób związanych z obszarem rolnictwa. Na czym polegają dotacje do sprzętu pszczelarskiego? Kto i na jakich warunkach może uzyskać je w 2019 roku?

Dofinansowanie do miodarek

Dotacja do miodarki – podstawowe informacje

Dotacjom do sprzętu pszczelarskiego patronuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w skrócie ARiMR), która wydała zarządzenie dotyczące wsparcia rynku produktów pszczelich na lata 2018/2019. By zasięgnąć szczegółowych informacji oraz pobrać formularze do wypełnienia wniosku, zachęcamy do odwiedzenia ich strony. My dzisiaj powiemy pokrótce o tym, kto może się o nie ubiegać i na jakich zasadach.

Celem działania „Wspieranie zakupu sprzętu pszczelarskiego” jest poprawa jakości pozyskiwanego miodu, przyspieszenie modernizacji gospodarstw i poprawa produkcji pasiecznej.

Dotacje do miodarek są skierowane do:

Istotna jest również informacja, że osoba ubiegająca się o dotację (odbiorca końcowy) musi posiadać przynajmniej 10 rodzin pszczelich i nie korzysta już z innych dotacji wymienionych szczegółowo na stronie ARiMR.

Dotacja dla sprzętu pszczelarskiego

Dotacje do miodarek obejmują koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu. Poza nimi można skorzystać z dopłaty do m.in. odstojników, topiarek do wosku, dekrystilizatorów, wózków ręcznych do transportu uli, samych uli i wielu wielu innych. By uzyskać dotację na miodarkę w ramach programu należy złożyć projekt na formularzu dostępnym na stronie ARiMR, załączając do niego kopię aktualnych ofert lub oferty handlowej na zakup interesującego nas sprzętu wraz z ceną. Ważne jest to, że oferty muszą pochodzić od osób prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą. 

Maksymalna kwota refundacji wynosi 60% ceny netto zakupu, jeśli nie przekroczy ona w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 50 zł i posiadanej liczby rodzin, oraz nie będzie wyższa niż 10 000 zł. O czym jeszcze pamiętać? Zakup sprzętu jest dokonywany za własne środki, a wszelkie rachunki i faktury muszą być wystawione na odbiorców, wraz z dokładną specyfikacją. 

Co po dotacji

Jeśli uda nam się otrzymać dotację na miodarkę, musimy przestrzegać określonych zasad przez okres 5 lat. Dotyczy to działań takich jak oznakowanie zakupionego sprzęt w określony sposób, utrzymywania go w należytym stanie technicznym, poddawania się kontrolom oraz inne. Jeśli nie będziemy przestrzegali warunków zawartej umowy bądź nie dokonamy rozliczeń refundacji, możemy być zobowiązani do zwrotu niewypłaconej refundacji wraz z odsetkami, a nawet dodatkowej kary.

Szansa na rozwój

Dotacje do sprzętu pszczelarskiego, szczególnie do miodarek, są szansą na rozwój pasieki, a tym samym zwiększenie obrotów i wejścia na zupełnie inne rynki zbytu. Jeśli zdecydujemy się skorzystać z dotacji pamiętajmy o tym, by przestrzegać wszystkich zasad i dokładnie zapoznać się z dokumentacją – pochopne podejmowanie decyzji może skończyć się bardzo przykrymi konsekwencjami.


‹ Powrót do listy wpisów